عذاب های الهی چگونه است؟ و دلیل آنها چیست؟ ,

۱۳۹۵/۱۱/۶ چهارشنبه
(0)
(1)
عذاب های الهی چگونه است؟ و دلیل آنها چیست؟
عذاب های الهی چگونه است؟ و دلیل آنها چیست؟
عذاب به معنای عقوبت، مجازات، شکنجه و ایجاد درد شدید است. اصل تعذیب در زبان عربی چنان که راغب اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن کریم بیان کرده، زدن زیاد با انتهای تازیانه و بند شلاق است. از این رو عذاب را می توان معادل شکنجه در زبان فارسی دانست.

در قرآن کسانی که بر خلاف آموزه های عقلانی و وحیانی عمل می کنند، به عذاب، انذار داده شده اند. در این آیات، انواع و اشکال عذاب های دنیوی و اخروی به عنوان عقوبت عصیان کاران بیان شده است. هدف از بیان عذاب ها، ایجاد ترس و خوف در بشر و وادار کردن اختیاری به اطاعت و ترک عصیان است.

انواع عذاب
به سبب گناه های گوناگون عذاب های الهی دارای انواع گوناگونی است. همه عذاب های الهی یکسان و برای دست یابی به یک هدف نیستند. هرچند که می توان گفت که هدف نهایی در همه این موارد، توبه و بازگشت بشر به مسیر اصلی و صراط مستقیم اسلام و تسلیم و اطاعت است.
 
در آیات قرآنی از نزول باران های توفان زا به عنوان ابزار عذاب(1)، عذاب کردن با ابرهای هلاکت بار(2)، نزول آتش سوزنده(3)، بارش برف قرمز(4)، فرو رفتن در زمین(5)، سیل بنیان کن(6)، ثروت و مال(7) به عنوان نمونه ها و مصادیقی از عذاب های الهی یاد شده است که می توان از این نمونه ها پی برد که تنوع عذاب تا چه اندازه است.

عذاب های الهی هم چنین به شکل بسته شدن دهان(8)، عذاب آسمانی(9)، محرومیت از امداد الهی(10)، مسخ شدن(11)، نابودی محصولات(12) ذلت و خواری(13)، استیصال و استدراج و لعنت انجام می شود که انسان می بایست همواره هوشیار باشد تا گرفتار یکی از این ها نشود. راه رهایی نیز جز استغفار و توبه در هنگام گناه و خطا و عصیان و انجام واجبات و ترک محرمات در طول عمر نیست.

سبب تنوع عذاب های الهی و اشکال مختلف آن در دنیا و آخرت از آن روست که براساس نظام مجازات الهی می بایست میان گناه و عذاب تناسب باشد(14) بنابراین، با این که عذاب های الهی حتمی و تردیدناپذیر(15) و مختلف هستند، ولی این تنوع و اختلاف به سبب تنوع و اختلاف در گناه و خطایی است که از بشر بروز پیدا می کند.

همچنان که در این آیات و آیات دیگر فلسفه تنوع و اختلاف عذاب ها در دنیا و آخرت بیان شده فلسفه و هدف اصلی ایجاد نظامی به نام نظام مجازات الهی و عذاب نیز بیان شده است. براساس برخی از آیات، هدف و فلسفه وجودی کیفر و پاداش در دنیا و آخرت، تبیین حقانیت هدفمندی جهان هستی می باشد(16) البته آیاتی چون آیات 74 تا 76 سوره مؤمنون یکی دیگر از فلسفه های عذاب کافران و منحرفان را نجات از طغیان و تضرع به درگاه الهی برمی شمارد.
 • منابع
 1. سوره هود آیه 44 و آیات دیگر
 2. سوره شعراء آیات 176 تا 189
 3. سوره قلم آیات 17 تا 19
 4. سوره اعراف آیات 130و 134
 5. سوره نحل آیه 45 و سوره اسراء آیه 68
 6. سوره سباء آیات 15 تا 17
 7. سوره توبه آیه 55
 8. سوره یس آیات 64 و 65
 9. سوره بقره آیات 47 و 58 و 59 و سوره عنکبوت آیات 33 و 34
 10. سوره آل عمران آیات 21 و 22 و سوره نساء آیه 173
 11. سوره بقره آیات 65 و 66
 12. سوره کهف آیات 32 و 34 و 42
 13. سوره بقره آیه 90
 14. سوره بقره آیات 14و 15 و سوره اعراف آیه 51 و سوره توبه آیه 67 و آیات دیگر
 15. سوره انعام آیه 134
 16. سوره ص آیات 27 و 28 و سوره جاثیه آیه 22
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده