دانستنیهای جالب درباره کره زمين ,

۱۳۹۷/۲/۹ یکشنبه
(0)
(0)
دانستنیهای جالب درباره کره زمين
دانستنیهای جالب درباره کره زمين
دانستنیهای جالب درباره کره زمين

- خورشيد را 9 سياره احاطه کرده‌اند که در بين آنها کره زمين از نظر فاصله با خورشيد، سومين کره است و از چهار سياره داخلی بزرگ‌تر است.از پنج سياره بيرونی، چهار تای آنها از کره زمين بزرگ‌تر هستند. زمين در مداری گردش می کند که هيچ وقت از 5/91 ميليون مايل به خورشيد نزديک‌تر نمی شود و از 5/94 ميليون مايل دورتر نمی شود.

جالب‌تر اينجا است که اين مدار تقريباً دايره مانند است و اگر غير از اين بود زندگی روی کره زمين غير ممکن مي‌شد زيرا حيوانات و گياهان در زمستان از سرما يخ مي‌زنند و در تابستان از گرما کباب می شدند. ‏


-زمين در مقايسه با کائنات يک کره جوان و جديد است با اين حال زمين حدود 5/4 هزار ميليون سال عمر دارد. کشف اين موضوع از بررسی های انجام شده توسط راديواکتيو که در تعيين عمر سنگ‌ها از آن استفاده می شود، به دست آمده است. تمامی عناصر راديواکتيو همانند اورانيوم که برای عکس العمل تعيين شده به کار می رود، به عناصر مختلف در ميزان ثابتی، تغيير شکل می دهند.

به وسيله اندازه گرفتن اين دو، يعنی مقدار عنصر راديواکتيو اصلي و عنصر راديواکتيو تغيير شکل يافته، می توان عمر تشکيل سنگ را حساب کرد. قديمی ترين سنگ‌هايی که تا کنون به دست آمده‌اند حدود 3 هزار ميليون سال عمر داشته‌اند ولی به طور يقين زمين سال‌های طولانی قبل از اين که سطح سنگ‌ها شروع به تشکيل يافتن کنند، وجود داشته است. ‏


-اگر چه ستاره شناسان و سياره شناسان چندين تئوری درباره چگونگی بوجود آمدن زمين و بقيه سيارات منظومه شمسی ارائه داده‌اند ولی هنوز شک و ترديد فراوانی در رابطه با مبدأ تشکيل زمين وجود دارد.
هر کدام از اين تئوری ها بايد شامل اين واقعيت باشد که تمامی سياره‌های بزرگ‌تر در مدار دايره مانندی در اطراف خورشيد گردش می کنند و اين مدارها تقريباً در يک سطح نزديک هم قرار می گيرند. حقيقت ديگری که بايد توضيح داده شود اين است که تمامی کرات در يک جهت به دور خورشيد می چرخند و آن در جهتی است که خورشيد به تناوب دور مي‌زند.

-حتی عجيب‌تر اين که فاصله کرات مختلف از خورشيد از نظر رياضی به وسيله يک معادله ساده با هم نسبت دارند و به نام قانون «باد» ناميده مي‌شود. البته ممکن است اين فقط يک تصادف و اتفاق باشد يا احتمال دارد رابطه با مبدأ اصلی منظومه شمسی داشته باشد.

-در اينجا دو تئوری اصلی به وجود می آيد يکی اين که يک رشته طولانی از بخار داغ به وسيله نيروی جاذبه سياره ديگری که از نزديکی خورشيد می گذشته از خورشيد جدا شده و پايين افتاده است سپس به تدريج بخار داغ، خنک و منقبض شده و تبديل به گلوله‌های جامدی شده است که همان کرات هستند.


تئوری ديگر که احتمال بيشتری دارد عبارت است از اين که در اصل يک توده بخار و غبار وجود داشته که در حال چرخش دايره مانند بوده است. چرخش‌ها و گردبادهای اين توده تکامل حاصل کرده و هسته‌هاي مرکزی کرات ايجاد شده است. هر کدام از اين هسته‌ها به تدريج بزرگ‌تر شدند زيرا نيروی جاذبه آنها هر زمان بيشتر و بيشتر اجسامی را که در فضای لايتناهی اطرافشان پراکنده بودند به طرف خود جذب مي‌کردند. خورشيد در مرکز اين دايره‌ای که بخار و غبار به صورت ابر تيره در آمده واقع شده بود، زمين يکی از گرد بادها بوده است.‏


- کره زمين با سرعت 5/18 مايل در ثانيه به دور خورشيد در حال حرکت است. همانند تمامی اجسام ديگری که در مدارهای هيأت، حرکت و راهشان از قوه ميل به مرکز پيروی مي‌کنند درست همانند پوست حلزون بسيار بزرگی که روی يک نخ نامريی قرار داشته باشد. همان طور که کره دور می شود نيروی ميل به مرکز به وسيله کشش نيروی جاذبه زمين بين خورشيد و کره زمين ايجاد مي‌شود. اگر کره زمين از دور زدن باز بايستد روی خورشيد سقوط خواهد کرد. ‏

خوشبختانه در فضا بخار آن قدر وجود ندارد که گردش زمين را آهسته کند و فقط از اندازه مدار زمين به طور بسيار ملايمی کاسته مي‌شود.‏


-زمين در فضا به شکل مارپيچ در حال حرکت است به علاوه اين که کره زمين از مغرب به مشرق روی محور خودش هر بيست و چهار ساعت يک بار می چرخد.‏‎ ‎اندازه گيری های جديد صورت گرفته نشان مي‌دهند که محور شمالی جنوبی کره زمين جنبش نسبتاً مختصر و نامنظمی دارد. همچنين ساعت‌های بسيار دقيق نشان مي‌دهند که طول روزها به طور بسيار ملايمی تغيير مي‌کند.

البته به عقيده بسياري از صاحب نظران اين طولانی شدن ملايم روزها به دليل زياد شدن جزر و مدهای انرژی محرک گردش زمين است. البته اساس جزر و مدهای دريا به واسطه کشش نيروی جاذبه ماه است.‏ خوشبختی بشری که روي زمين زندگی می کند در اين است که زمين تندتر نمی چرخد وگرنه وقتی که نيروی گريز از مرکز از نيروی جاذبه بيشتر مي‌شد زمين و تمامی متعلقاتش در فضا پخش می شدند. ‏


-يک نکته جالب در مورد زمين اين است کسی که روی خط استوا زندگي می کند در واقع از کسی که در هر يک از قطب‌های زمين است تندتر حرکت می کند. حرکت زمين در خط استوا تندتر از دو قطب است.‏
اندازه گيری هايی که روی حرکت و جنبش ستاره‌های کوچک مصنوعی که به وسيله راکت به فضا پرتاب شده‌اند نشان می دهند که نه فقط زمين در دو قطب کمی پهن‌تر است بلکه کمی هم به شکل گلابی است.


-زمين يگانه کره‌ای است که روی آن اقيانوس وجود دارد و دارای هوايي به نسبت چهار پنجم ازت و يک پنجم اکسيژن است. همچنين زمين شامل هسته مرکزی مذابي است به قطر 3 هزار مايل و به طور قطع حرارت مرکز آن چندين هزار درجه سانتی گراد است. به احتمال زياد قسمت بزرگی از اين حرارت از راديواکتيو معادن داخل زمين حاصل می شود.‏


- قشر زمين يا ورقه رويی آن حدود 25 مايل ضخامت دارد. فاصله بين قله اورست تا «مارياناز ترانش» گودترين نقطه اقيانوس آرام، حدود 12 مايل است و نيز تقريباً 78 درصد سطح زمين از آب پوشيده شده است.‏

  • منبع: بیتوته
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده