شعرهای یادبود پدر ,

(3)
(1)
شعرهای یادبود پدر
از فراقت با غم محنت، هم آغوشم پدر               رفتی و از مرگ جانسوزت سیه پوشم پدر
خنده و مهر و وفا و مهربانی های تو               در جهان هرگز نمی گردد فراموشم پدر

---------------------------------- -
ای پدر رفتی و یاد تو نرفت               دل برفت، شادی برفت، امید رفت
حال در سوگ تو بنشسته ایم               زنده ایم اما ز دل بشکسته ایم

---------------------------------- -
پدر ای آیت عشق خدایی               گل خوش بوی باغ آشنایی
از آن ساعت که رفتی در دل خاک               دلم می سوزد از درد جدایی

---------------------------------- -
پدر در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید               سراسر همچو شمعی بی نفس آهسته می گرید
تویی در خاطر ناشاد ما، تا آخرین لحظه               به یادت چشم ما، چون ساغر بشکسته می گرید

---------------------------------- -
صد بار خدا مرثیه خوان کرد مرا               در بوته ی صبر امتحان کرد مرا
هرگز نشکست پشتم از هیچ غمی               جز مرگ پدر که ناتوان کرد مرا

---------------------------------- -
آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود               هم تاج سرم بود، هم بال و پرم بود
هر جا که ز من نام و نشانی طلبیدند               آوازه نامش سند معتبرم بود

---------------------------------- -
روح پاکت با امیرالمومنین محشور باد               خانه قبرت ز الطاف خدا پر نور باد
ای چراغ زندگانی ای پدر یادت بخیر               خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد

---------------------------------- -
پدرم قامت تو تکیه گهی بود مرا               گفته هایت چو چراغی به رهی بود مرا
رفتی از دیده و داغت به دل ماست هنوز               هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز

---------------------------------- -
گرچه من دیگر نمی بینم گل روی تو را               خاطراتت را در این غم خانه مهمان میکنم
گوهر یکدانه ام ای نازنین بابای من               تا ابد یاد تو را در سینه مهمان میکنم

---------------------------------- -
باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی               ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی
خانه را اگر نوری بود ز رخسار تو بود               ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

---------------------------------- -
خانه مان تاریک شد بی نور رویت ای پدر               دستمان کوتاه شد از جستجویت ای پدر
نیست باور پدر جان از چه کندی زما               بعد از این از که گیریم عطر و بویت ای پدر

---------------------------------- -
رفتی و آتش زدی بر جسم وجانم ای پدر               گشته تاریک از فراقت آشیانم ای پدر
چون به یاد آرم محبت های دیرین تو را               میرود  از کف برون تاب و توانم ای پدر

---------------------------------- -
گفتم پدرم رسم بزرگی نه چنین بود               گفتا که عزیزان چه کنم عمر همین بود
---------------------------------- -
صفا از خانه و روح از بدن رفت               پدر، آن مهربانم از میان رفت
غم هجران او را با که گویم               که چون پروانه‌ای از شعله ها رفت

---------------------------------- -
مردان خدا چه با صفا می میرند               دلباخته در راه خدا می میرند
گویی که رسیده حکم آزادی شان               خندان لب و با میل و رضا می میرند

---------------------------------- -
از ملک جهان رفت به جنت پدر ما               برداشته شد سایه لطفش زسر ما
رفت از سرما سرور ما تاج سر ما               زحمتکش مظلوم خدایا پدر ما
افسرده نمیخواست دل همسر وفرزند               افسوس فلک کرده پر از غم جگر ما

---------------------------------- -
ای گل باغ و چمن، از ما گسستن زود بود               پشت فرزندت از این ماتم، شکستن زود بود
بهر تو همسر ندارد، صبر در این انتظار               ای پدر بر سنگ، نامت نقش بستن زود بود

---------------------------------- -
ناگهان رفت از برم، هرگز نباشد باورم               تا بمیرم از فراقت، دل بسوزد، پدرم
همچو شمعی سوختی، با کس نگفتی درد دل               پیش رویم جان سپردی، کی رود از خاطرم؟

---------------------------------- -
روشنی بخش دل هر با هنر باشد پدر               بهترین سرمایه از بهر پسر باشد پدر
کس نمی‌داند مقامش را بجز یزدان پاک               آسمان زندگانی را قمر باشد، پدر

---------------------------------- -
پدر یعنی طپش در قلب خانه               پدر یعنی تسلط بر زمانه
پدر احساس خوب تکیه بر کوه               پدر یعنی تسلی، وقت اندوه
پدر یعنی ز من نام و نشانه               پدر یعنی فدا گردیده ی افراد خانه
پدر یعنی غرور مستی من               پدر یعنی تمام هستی
پدر یعنی تسلی وقت اندوه               پدر یعنی زمن نام و نشانه

---------------------------------- -
در کنارم، شب و روز بی‌تاب بود               غافل از او، چشم من در خواب بود
تا شدیم بیدار و مشتاق پدر               او به خواب و چهره‌اش در قاب بود

---------------------------------- -
شب آخر چه صمیمانه نگاهی کردی               من صمیمانه دلم سوخت و تو آهی کردی
بین خوبان جهان هیچ کس مثل تو نیست               پدرم هیچ زمان، هیچ کس، مثل تو نیست

---------------------------------- -
غم مرگ پدر کوچک غمی نیست               جگر می سوزد و درد کمی نیست
پدر زیبا گل باغ وجود است               که بی او زندگی جز ماتمی نیست

---------------------------------- -
افسوس، صد افسوس پدر از کف ما رفت               آن گوهر تابنده و پر مهر و وفا رفت
ما را نبود چاره به جز صبر در این غم               با حکم خدا آمد و با امر خدا رفت

---------------------------------- -
آن کس که مرا روح و روان بود، پدر بود               آن کس که مرا راحت جان بود، پدر بود
افسوس که رفت از سرم، آن سایه رحمت               آن کس که برایم نگران بود، پدر بود

---------------------------------- -
ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم               پدرم ما همگی چشم به راهت هستیم
تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران               همه ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم

---------------------------------- -
گفتم که پدر رسم بزرگی نه چنین بود               گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود               گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود

---------------------------------- -
گریه کردم، اشک بر داغ دلم مرهم نشد               نالـه کردم، ذره ای از دردهـایم کم نشد
از گـلستان بـوی گـل بسیار بوئیدم ولی               از هزاران گل، گلی همچون پدر پیدا نشد

---------------------------------- -
پدر جان یاد آن شبها که ما را شمع جان بودی               میان ناامیدی ها چراغ جاودان بودی
برایت زندگانی گر چه یکسر رنج و سختی بود               بنازم همتت بابا که تا بودی صبور و مهربان بودی

---------------------------------- -
پدرم دیده به سویت نگران هست هنوز               غـم نادیدن تـو بار گـران هست هنـوز
آن قـدر بر همگان مهر و وفا کردی تو               نام نیکت همه جا ورد زبان هست هنوز

---------------------------------- -
این گوهر گم گشته به دنیا پدرم بود               محبوب همه، یار همه، تاج سرم بود
هر جا که ز من نام و نشانی طلبیدند               آوازه نـامش، سند معتبرم بود

---------------------------------- -
روزگاریست که ما حال پریشان داریم               در غم مرگ پدر دیده گریان داریم
بود اخلاق خوشش ورد زبان همگان               اعتباری که به ما هست زِ ایشان داریم