شعرهای یادبود مادر ,

(0)
(0)
شعرهای یادبود مادر
مادر گمان مبر زخیال تو غافلم               گر مانده ام خموش خدا داند و دلم
---------------------------------- -
این چه شمع است که خاموش نگردد هرگز               مرگ مادر که فراموش نگردد هرگز
مادر به تو سوگند که در این خانه خاموش               افسانه شادی وخوشی گشته فراموش
مادرم رفتی و داغت به دل ماست  هنوز               هرکجا می نگرم  روی تو پیداست هنوز

---------------------------------- -
مادر ای آفتاب هستی بخش               زیر پایت بهشت جاوید است
دامن پاکت ای فرشته مهر               باغ آلاله گون توحید است

---------------------------------- -
بخواب ای مادرم آرام  وخسته               بخواب ای مادرم ای دل شکسته
بمیرم من برای غصه هایت               بمیرم من برای اشک هایت

---------------------------------- -
مادرم ای چشمه ی مهرو  وفا               مادرم ای آیت لطف خدا
مادرم  ای روز سختی یار من               مادرم ای بهترین غمخوار من

---------------------------------- -
در گلستان ادب اموزگارم مادر است               بعد رب العالمین پروردگارم مادر است
من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم               اولین معشوق من در روزگارم مادر است

---------------------------------- -
گل های بهشت سایبانت مادر               یک دسته ستاره ارمغانت مادر
دیگر چه کسی چشم به راهم باشد               قربان نگاه مهربانت مادر

---------------------------------- -
قلبم شده رنجور ز هجران تو مادر               فکرم شده این گونه پریشان تو مادر
هر روز کنم ارزوی روی تو افسوس               دستم شده کوتاه ز دامان تو مادر

---------------------------------- -
قربان نگاه خسته ات مادر جان               لبخند به گل نشسته ات مادر جان
از عمق دو چشم مهربانت پیداست               تصویر دل شکسته ات مادر جان

---------------------------------- -
شعله ای خاموش گشت وخانه ای بی نور شد               گوهرارزنده ای پنهان به خاک گور شد
مادر شایسته ای زین عالم ناپایدار               چشم خود بربست و از چشم عزیزان دور شد

---------------------------------- -
همی نالم که مادر در برم نیست               صفا وسایه او بر سرم نیست
مرا گر دولت عالم ببخشند               برابر با نگاه مادرم نیست

---------------------------------- -
مادر به خدا ماه در این خانه تو بودی               روشنگر این  کلبه ویرانه تو بودی
از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز               ای آن به نیکی همه افسانه تو بودی

---------------------------------- -
آبروی اهل دل از خاک  پای مادر است               هر چه دارند این جماعت از دعای مادر است
آن بهشتی را که قرآن میکند توصیف آن               صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است

---------------------------------- -
یاد ایامی که مادر داشتم               افسری زیبنده بر سر داشتم
زندگی با او مرا افسانه بود               روشنی بخش دلم در خانه بود

---------------------------------- -
گر چه من دیگر نمی بینم گل روی تو را               خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم
گوهر یکدانه ام ای مادر خوبم بدان               تا ابد یاد تو را در سینه پنهان میکنم
بگو مادر هنوز یادی از ما میکنی یا نه؟               درون خاک تیره وا عزیزا میکنی یا نه؟
به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایم               غم بی مادری را هم مدوا میکنی یا نه؟

---------------------------------- -
امروز هستی ام ز امید دعای توست               فردا کلید باغ بهشتم رضای توست
مادر بهشت من همه آغوش گرم توست               گویی سرم هنوز به بالین نرم توست

---------------------------------- -
دگر آغوش مادر جای ما نیست               دریغا دامنش ماوای ما نیست
از آن روزی که از دار فنا رفت               کسی غمخوار و هم آوای ما نیست

---------------------------------- -
ناله کردم ذره ای از کوه دردم کم نشد               گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد
در گلستان گرد گل بسیار گردیدم ولی               از هزاران گل که بوییدم یکی مادر نشد

---------------------------------- -
کسی که ناز مرا میکشید مادر بود               کسی که حرف مرا می شنید مادر بود
مرا ستاره صبحی که هرچه کوشیدم               شد اخر از نظرم ناپدید مادر بود

---------------------------------- -
تو رفتی ترک کردی مادر این دنیای فانی  را               برایم تیره کردی زندگی و زندگانی را
همیشه شادمان بودم که چون تو مادری دارم               کجا دیگر توانم دید روی شادمانی را

---------------------------------- -
من گُلم، مادر گلستان من است               من تنم، مادر دل و جان من است
در میان ناامیدی‌های عمر               مادرم، شمع شبستان من است

---------------------------------- -
باورم نیست مادر رفتی و خاموش شدی               ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی
خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود               ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

---------------------------------- -
مادرم دیده برویت نگران است هنوز               غم نادیدن تو بار گران است هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو               نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

---------------------------------- -
رفتی از من مهر گسستی مادر               با رفتن خود دلم شکستی مادر
افسوس که بودی و ندانستم من               ای دُر گرانمایه چه هستی مادر

---------------------------------- -
مادرم جای تو خالیست به کاشانه ما               غمت آتش زده بر این دل دیوانه ی ما
شمع این محفل ما بودی و خاموش شدی               بعد تو رفته صفا دیگر از خانه ما

---------------------------------- -
قربان نگاه خسته ات، مادر جان               لبخند به گل نشسته ات، مادر جان
چه شبها تا سپیده، درد کشیدی               ندای یا علی(ع)، یا رب کشیدی

---------------------------------- -
چون مهر، بـزرگ و بی نشانی مادر               آرام دل و عزیز جانی مادر
---------------------------------- -
ای کاش همیشه جاودان می بودی               آن قدر که خوب و مـهربانی مادر
تو گل سر سبد باغ جهانی مادر               من فدایت که سراپا همه جانی مادر
جان نمایند فدای تو از آن خلق جهان               که به تایید جهان، جان جهانی مادر

---------------------------------- -
فلک بردی ز کف صبر و قرارم               زدی آتش به قلب داغدارم
ز درگاهت خدایا عفو و رحمت               برای مادر خود خواستارم

---------------------------------- -
ای مادر عزیز که جانم فدای تو               قربان مهربانی و لطف و صفای تو
هرگز نشد محبت یاران و دوستان               هم پایه محبت و لطف و وفای تو
مهرت برون نمی‌رود از سینه‌ام که هست               این سینه خانه تو و این دل سرای تو
گر بود اختیار دو عالم به دست من               می‌ریختم تمام جهان را به پای تو

---------------------------------- -
افسوس دگر مادر شیرین سخنم در بر ما نیست               آن گوهر یک دانه پر مهر و وفا در بر ما نیست
آن سنگ صبور، ذاکر حق تا دم آخر               افسوس و صد افسوس دگر سایه او بر سر ما نیست

---------------------------------- -
عمری صبور، درد کشیدی، چه بی صدا               یک روز صبح زود، پریدی، چه بی صدا
راحت بخواب، ای گل نیلوفری، بخواب               ما مانده ایم و غربت بی مادری، بخواب

---------------------------------- -
مهربانتر ز دل عاشق مادر، دل نیست               به دو گیتی چو دل صادق مادر، دل نیست
دل پاکی طلبیدم که کنم هدیه به او               هر چه گشتم به خدا لایق مادر، دل نیست

---------------------------------- -
مادرم فردا که زهرا پا به محشر می نهد               در صف خدمتگزارانش تو را جا می دهد
مـادرم، آنجا مرام مادری را پیشه گیر               جـان مولا پیش زهرا دست ما را هم بگیر

---------------------------------- -
ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم               مادرم ما همگی چشم به راهت هستیم
تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران               همه ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم

---------------------------------- -
ناله کــردم ذره ای از کــوه دردم کــم نشــد                گریه کردم اشک بر سوز دلم مرهم نشد
در گلستان ، گِرد گل بسیار گردیدم ولی                    از هزاران گل که بوئیدم یکی مــادر نشــد